Kontakt oss: 91 81 81 57, baatbygg@online.no

Kalkulering av fremdriftsanlegg

Kalkulering og montering av framdriftsanlegg

Dersom du ynskjer å spara drivstoff, auka skyvekraft, eller få høgare fart, må du gjere endringar på framdriftsannlegget i båten din. På Kvernenes båtbyggeri har me lang erfaring og spisskompetanse innan framdrift. I saman med motorleverandørar kan me optimalisera drivlinja.

Me ser heilhetsbiletet som skal til for å kalkulere og montere eit godt framdriftsanlegg.


Andre tenester

Slipping

God kapasitet på slipping

Motor, mekanisk og rør

Kompetanse innan mekanikk, bøying og tilpassing av rør.

Plast

Ombygging og reparasjon av plast

Stål og alu arbeid

Sveising av stål og aluminium

Utstyrsintallasjon, skipselektronikk og montering

Me har rett mann til installasjon av utstyr og elektronikk

Skifting av glass og ruter

Utskifting av ulike glass og ruter

Trearbeid

Trearbeid

Oppdrettsanlegg

Skreddersying av løysingar til oppdrettsanlegg