Kontakt oss: 91 81 81 57, baatbygg@online.no

Motor, mekanisk og rør

Kompetanse innan mekanikk, bøying og tilpassing av rør.

Erfarne fagfolk utfører innstallasjon av maskinar, gear, og framdriftsystem. Med velutstyrt verkstad utfører me også rørarbeid i små og store dimensjonar ( hydraulik, gass, vvs, varmeannlegg, eksos etc).

Me monterar motorar større enn 1000 hestar.

Me har gode referansar på utført arbeid, mellom anna har me levert desse tenestane for redningstenesta i ei årekkje.


Andre tenester

Slipping

God kapasitet på slipping

Plast

Ombygging og reparasjon av plast

Stål og alu arbeid

Sveising av stål og aluminium

Kalkulering av fremdriftsanlegg

Kalkulering og montering av framdriftsanlegg

Utstyrsintallasjon, skipselektronikk og montering

Me har rett mann til installasjon av utstyr og elektronikk

Skifting av glass og ruter

Utskifting av ulike glass og ruter

Trearbeid

Trearbeid

Oppdrettsanlegg

Skreddersying av løysingar til oppdrettsanlegg