Kontakt oss: 91 81 81 57, baatbygg@online.no

Plast

Ombygging og reparasjon av plast

Om du har fått skade på plastbåt, kan du få denne taksert og reparert hjå oss. Me gjer ei grundig vurdering av skaden før me fjernar skada matriell. For at båten ikkje skal mista si opprinnelege styrke erstattar me skada strukturar med nye. Båtens konstruktsjon vert då like sterk, eller sterkar enn før.

Arbeidet er gjort av fagfolk med erfaring. For å oppnå eit topp resultat, sjekkar me fabrikantens fargekodar før toppcaoting blir gjort. Om du ynskjer ombygging til nye funksjonar og formar kan me hjelpa deg med det.


Andre tenester

Slipping

God kapasitet på slipping

Motor, mekanisk og rør

Kompetanse innan mekanikk, bøying og tilpassing av rør.

Stål og alu arbeid

Sveising av stål og aluminium

Kalkulering av fremdriftsanlegg

Kalkulering og montering av framdriftsanlegg

Utstyrsintallasjon, skipselektronikk og montering

Me har rett mann til installasjon av utstyr og elektronikk

Skifting av glass og ruter

Utskifting av ulike glass og ruter

Trearbeid

Trearbeid

Oppdrettsanlegg

Skreddersying av løysingar til oppdrettsanlegg