Kontakt oss: 91 81 81 57, baatbygg@online.no

Trearbeid

Trearbeid

I perioden 1947 til 1984 har det vore byggd og teikna eigne båtar på Kvernenes båtbyggeri. Me har tatt vare på utstyr, verktøy og kompetanse. Me finn glede i å løysa oppgaver innan trearbeid.


Andre tenester

Slipping

God kapasitet på slipping

Motor, mekanisk og rør

Kompetanse innan mekanikk, bøying og tilpassing av rør.

Plast

Ombygging og reparasjon av plast

Stål og alu arbeid

Sveising av stål og aluminium

Kalkulering av fremdriftsanlegg

Kalkulering og montering av framdriftsanlegg

Utstyrsintallasjon, skipselektronikk og montering

Me har rett mann til installasjon av utstyr og elektronikk

Skifting av glass og ruter

Utskifting av ulike glass og ruter

Oppdrettsanlegg

Skreddersying av løysingar til oppdrettsanlegg